TOPlist

 

 

http://interaktivni-tabule-pripravy.blogspot.com

 

 

 
 

INFOTECH 2007INFOTECH 2007      INFOTECH 2007     INFOTECH 2007INFOTECH 2007     

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Katedra technické a informační výchovy

 

mezinárodní vědecko-odborná konference

INFOTECH 2007

konaná pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP


prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

 

  11. 9. 2007

Olomouc, Česká republika

 

 
 
 

Journal of Technology and Information Education

JTIE je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín.

 
 
 
Programmers Forum