Pozvání
Cíl konference
Aktuality
Program
Místo konání
Pokyny
Poplatky
Ubytování
English
 
 

TOPlist

 
 
 

Účastníci konference musí:

  • Vyplnit a odeslat závaznou přihlášku do 1. 7. 2007.
  • Nechat posoudit příspěvek oponentem, který má vzdělání alespoň na stejné úrovni jako autor.
  • Odeslat příspěvek, který odpovídá předepsaným pokynům do 1. 7. 2007 (příspěvek je nutné odeslat elektronickou poštou a na datovém nosiči spolu s jedním výtiskem příspěvku a oponentským posudkem).
 

Přihlášku vytiskněte a vyplňte čitelně hůlkovým písmem (je též možné přihlášku vyplnit na počítači a až poté vytisknout). Přihlášku je nutné odeslat na adresu organizátora konference.

Přihláška je dostupná pod tímto odkazem.

 

Příspěvek je nutné zpracovat v souladu s přiloženými pokyny, jinak nebude publikován. Za uveřejnění příspěvku ve sborníku nebude poskytnut honorář. Příspěvek je možné psát v libovolném jazyce, musí být ovšem doplněn názvem a klíčovými slovy v anglickém jazyce. Délka vystoupení účastníků konference je stanovena na 10 – 15 minut, podle počtu účastníků v sekci.

Podrobnější pokyny pro vypracování příspěvku jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Šablona pro příspěvek je uvedena pod tímto odkazem.

Jednací jazyky: český, slovenský, anglický, polský, ruský a německý

 
 
 

Adresa pro odeslání přihlášky, příspěvku a oponentského posudku:

 

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 5

771 40 Olomouc

Česká republika

 

E-mail: dostalj@mvso.cz

Telefon: +420 739249125

 
 
Pozvánka | Přihláška | Šablona příspěvku | KTEIV | Kontakt
Programmers Forum